co nowego w Krakowie?

Pośród licznych stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Zaczyna być regionem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.
Pozytywne przekształcenia w mieście.
Co niezłego załatwiono w trakcie niedawnego okresu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest spora. Bardzo wsparły rząd w tym aspekcie środki EU, z których Kraków chętnie czerpie. Szybkie działanie w zakresie pozyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, oraz kolejne miejsca dla ludności.
Liczne inwestycje są niewidoczne dla typowego Krakusa. Nie znaczy to jednakowoż, że nie funkcjonują. Najczęściej ignorujemy fakty, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Przeciętnemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w regionie niewiele się robi. Tymczasem Kraków rozrasta się z każdym dniem. Usprawnienia w obszarze zarządzania śmieciami, budowie oraz unowocześnianiu sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają krakusom pełniej i wygodniej żyć. Miasto rozwija się również pod kątem możliwości konferencyjnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. Te miejsca zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Podejmowane dzięki radnym projekty nie dotyczą jedynie samego centrum miasta, ale również są związane z całym województwem małopolskim. Zatem lepiej nie narzekać lecz zauważyć zmiany w które obrodził Kraków.
Kolejne lata – o ile uda się utrzymania szybkości zmian – pozwolą miastu stać się niezwykłą metropolia.
rozwój w Krakowie